การจ้างเหมาบริการเอกชนให้ดำเนินงานแทนของส่วนราชการ ในลักษณะบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 จำนวน 5 ราย
11 เม.ย. 2565
67
143
การจ้างเหมาบริการเอกชนให้ดำเนินงานแทนของส่วนราชการ ในลักษณะบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 จำนวน 5 ราย
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง