ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานให้บริการงานแทน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2565) สกม.
12 เม.ย. 2565
64
43
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง