สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกองกลาง สป.กษ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565
191
62
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง