สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกองกลาง สป.กษ. ประจำเดือนมีนาคม 2565 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2565
159
55
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง