สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (สตน.)
1 เม.ย. 2565
94
45
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง