ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ชห ๑๐๖๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565
59
19
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง