ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารรบรรณและงานบริหารทั่วไป (สกร.)
9 พ.ค. 2565
192
137
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารรบรรณและงานบริหารทั่วไป (สกร.)
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง