สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกองกลาง ประจำเดือนเมษายน 2565 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565
86
40
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง