ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 อัตรา)
17 พ.ค. 2565
885
143
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 อัตรา)
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง