ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเอกชนบริการงานด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สกม.)
9 มิ.ย. 2565
62
16
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง