ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์)
1 มิ.ย. 2565
882
691
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง