ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
17 มิ.ย. 2565
955
229
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง