สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กกจ.)
16 มิ.ย. 2565
78
45
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง