เกษตรฯ ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรม จัดใหญ่ “FTI Expo 2022”
29 มิ.ย. 2565
237
0
FTI Expo 2022
เกษตรฯ ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรม จัดใหญ่ “FTI Expo 2022”
เกษตรฯ ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรม จัดใหญ่ “FTI Expo 2022”

เกษตรฯ ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรม จัดใหญ่ “FTI Expo 2022” หวัง Restart Thailand ให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด BCGECONOMY

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FTI Expo 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES for Stronger Thailandฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตเพื่อประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจัดงาน “FTI Expo 2022”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพ ยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมในระดับประเทศภายใต้แนวคิดBCGECONOMY สร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆพร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ และสร้างการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไทยที่มีการเชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาค เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการจับจ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดงาน

ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด 14 หน่วยงาน ร่วมออกบูธนำเสนอผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับแนวความคิด “SHAPING FUTURE INDUSTRIES”อาทิ กรมการข้าว จัดแสดงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปข้าวที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะกรมประมง
กับการนำวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควัน กรมหม่อนไหม นำเสนอไหมเหลืองเมืองเหนือ
เพื่ออุตสาหกรรมด้วยตลาดนำการผลิตและกรมปศุสัตว์ จัดแสดงนิทรรศการ
EAT Cricket To Save The Planet และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด เป็นต้นนายชาตรี กล่าว

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะ FTI FUTURE FORUMร่วมฟังอนาคตประเทศไทยจากนายกรัฐมนตรีและสุดยอดผู้บริหารภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ โดยในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565เวลา 11.00 - 12.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน “FTI EXPO 2022 - SHAPING FUTURE INDUSTRIES for Stronger Thailand ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตเพื่อประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิม” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน
-
3 กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง