ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
29 มิ.ย. 2565
412
222
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554

 

ร่วมตอบ แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากหนี้สิน มีที่ทำกินเป็นของตนเอง และสามารถเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง