สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5,000 บาท (กองกลาง)
30 มิ.ย. 2565
1,131
64
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง