ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ของ สป.กษ.
27 ก.ค. 2565
835
1,941
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง