ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 ตำแหน่ง)
27 ก.ค. 2565
753
4,421
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง