ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (ตำแหน่งประเภทบริหาร)
19 ก.ค. 2565
193
216
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง