ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญพิเศษ
19 ก.ค. 2565
1,037
1,761
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง