ประกาศ สป.กษ. เครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัด สป.กษ. สร.
4 ส.ค. 2565
1,328
3,158

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง เครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2565

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง