นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน
1 ส.ค. 2565
71
0
นายวิชัยไตรสุรัตน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน

          วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ้ด้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และสิ่งที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต และรำลึกถึงหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนการชลประทาน โดยได้ร่วมกิจกรรม ได้แก่

          1. พิธีสงฆ์ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน 

          2. เคารพธงชาติ สักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก 

          3. พิธีมุทิตาจิต "กตเวทิตา บูรพาจารย์ รำลึก" ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู 

          4. ร่วมชมนิทรรศการ "84 ปี คลื่นชลกรไม่มีวันสิ้นสุด" และเป็นตัวแทนนักเรียนช่างชลประทานรุ่น 38 รับโล่เกียรติยศ ณ โรงยิม 80 ปี วิทยาลัยการชลประทาน 

 

 

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง