นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานคืนสู่เหย้า “ดงตาลสัมพันธ์ 65” (วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 84 ปี)
1 ส.ค. 2565
72
0
นายสัญญาแสงพุ่มพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานคืนสู่เหย้า “ดงตาลสัมพันธ์ 65” (วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 84 ปี)

    วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า “ดงตาลสัมพันธ์ 65” (วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 84 ปี) โดยภายในงาน จัดให้มีพิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางแจกันดอกไม้รูปเหมือนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และโรงเรียนการชลประทาน โดยได้รับเกียรติจากราชนิกูลกำภู ณ อยุธยา และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีที่จัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ ม.ล.ชูชาติ กำภู 

     ทั้งนี้ ม.ล.ชูชาติ กำภู เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมชลประทาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง