นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงาน ณ สุนทรฟาร์มแอนด์ฟีด เซ็นเตอร์ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2 ส.ค. 2565
111
0
นางกุลฤดีพัฒนะอิ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงาน ณ สุนทรฟาร์มแอนด์ฟีด เซ็นเตอร์ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

       ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม) ตรวจติดตามงาน ณ สุนทรฟาร์มแอนด์ฟีด เซ็นเตอร์ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของฟาร์ม คือนายสุนทร ฤทธิ์วิวัฒน์ ฟาร์มแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 บนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ผลิตโคต้นน้ำจำหน่ายให้กับเกษตรกรนำไปขุน เป็นโคเนื้อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ขยายพันธุ์โดยใช้การผสมเทียม โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ของฟาร์ม โคเนื้อพันธุ์บาร์มันจำนวน 50 ตัว มีพ่อพันธุ์บาร์มันคุมฝูง มีการฉีดวัคซีนป้องกันตามโปรแกรม FMD ปีละ 2 ครั้ง ถ่ายพยาธิ 6 เดือน/ครั้ง ใช้อาหาร TMR ที่ผสมเอง และอาหารหยาบที่ปลูกให้กิน พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์ม ได้แก่ ข้าวโพดจำนวน 30 ไร่ หญ้าเนเปียร์จำนวน 80 ไร่ ประโยชน์ในการให้อาหารแบบ ทีเอ็มอาร์ คือ ลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ทีเอ็มอาร์ จะทําให้สุขภาพวัวและระบบสืบพันธุ์ดีขึ้น และสามารถลดแรงงาน เพราะลดเวลาสําหรับการจัดการอาหารได้ ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เป็นตัวอย่างวิธีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง