ราคาประมูลยางแผ่นดิบ/ยางแผ่นรมควัน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565
5 ส.ค. 2565
56
0
ราคาประมูลยางแผ่นดิบ/ยางแผ่นรมควัน
ราคาประมูลยางแผ่นดิบ/ยางแผ่นรมควัน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง