งานเปิดตัววันสาธิตการจัดการแปลงอ้อยตามแนวทางสมัยใหม่ (Smart Farm)
5 ส.ค. 2565
39
0
งานเปิดตัววันสาธิตการจัดการแปลงอ้อยตามแนวทางสมัยใหม่
งานเปิดตัววันสาธิตการจัดการแปลงอ้อยตามแนวทางสมัยใหม่ (Smart Farm)
นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติร่วมงานเปิดตัววันสาธิตการจัดการแปลงอ้อยตามแนวทางสมัยใหม่ (Smart Farm) และชมการสาธิตการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการจัดการไร่อ้อยและการบริหารจัดการระบบน้ำในไร่อ้อย ด้วยระบบ Automatic
โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการเปิดงานวันสาธิตการจัดการแปลงอ้อยตามแนวทางสมัยใหม่ (Smart Farm) และชมการสาธิตการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการจัดการไร่อ้อย และการบริหารจัดการระบบน้ำในไร่อ้อย ด้วยระบบ Automatic ณ แปลงสาธิตไร่โคกสะอาด บริษัทไร่อิสาน จำกัด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง