กษ. นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2565
5 ส.ค. 2565
258
0
กษ.นครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของ
กษ. นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2565

       วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์             จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชน เข้าร่วมงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2565 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการขอบคุณและมอบโชคให้กับลูกค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค (สมุดเล่มแดง) กับ ธ.ก.ส. ซึ่งนายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนัก   งาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงาน โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว 

 

รูปภาพ : NBT นครศรีธรรมราช

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง