พิรุณสาร จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด เนื่องในการจัด “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565
5 ส.ค. 2565
63
0
พิรุณสารจังหวัดอ่างทองจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
พิรุณสาร จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด เนื่องในการจัด “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565

  พิรุณสาร จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด เนื่องในการจัด

“งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565 

 

พิรุณสาร วันนี้  5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง พิธีบวงสรวง       และพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในการจัดงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 โดยมี นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่มีมานาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไร้อุปสรรคปัญหา ซึ่งจังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัด “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เป็นการย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง เมื่อปีพุทธศักราช 2449 เป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นจังหวัดอ่างทองในพื้นที่ 3 อำเภอ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2449 ทรงเสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง ที่วัดป่าโมกวรวิหาร จากนั้นวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2449 ได้เสด็จพระราชดำเนิน ด้วยขบวนเรือพระที่นั่งถึงอำเภอเมืองอ่างทอง ทรงฉายพระรูป และซื้อของที่ตลาดอ่างทอง ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2449 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไชโยวรวิหาร ซึ่งนับถึงวันนี้ครบ 116 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง