ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา
5 ส.ค. 2565
48
0
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางกนกวรรณ เหรียญทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา เพื่อพิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และพิจารณาภาพรวมนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พลเอกชาตอุดม  ติตถะสิริ  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง