20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม
5 ส.ค. 2565
32
0
20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม
20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม
เวลา 15.00 น. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ บุญคำ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงาน 20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมองและทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ มีพระราชดำรัสเปิดงาน และทรงปาฐกถาพิเศษ
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง