ประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ครั้งที่ 29
5 ส.ค. 2565
55
0
ประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ครั้งที่ 29

   พิรุณสาร ประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ครั้งที่ 29

 

พิรุณสาร วันนี้  5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมของจังหวัดอ่างทอง เรื่องการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ครั้งที่ 29 โดยมีนางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Cisco Webex Meeting มายงห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง