ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2565
5 ส.ค. 2565
74
0
ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณัชชา พันธ์เพ็ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางขวัญจิต ระกิติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง