“20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม
5 ส.ค. 2565
57
0
“20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม
“20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

 

พิรุณสาร “20 ปี ธนาคารสมอง

  พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

 

พิรุณสาร วันนี้  5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยได้รับพระกรุณาฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings จัดโดยสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ และมูลนิธิพัฒนาไท โดยมีนางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง