สนง.กษ.อท. จัดฝึกอบรมสาธิตอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และหัวข้อวิชามหัศจรรย์พืชกลับ “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565 จังหวัดอ่างทอง
5 ส.ค. 2565
99
0
สนง.กษ.อท.จัดฝึกอบรมสาธิตอาชีพด้านการเกษตร
สนง.กษ.อท. จัดฝึกอบรมสาธิตอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และหัวข้อวิชามหัศจรรย์พืชกลับ “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565 จังหวัดอ่างทอง

  พิรุณสาร สนง.กษ.อท. จัฝึกอบรมสาธิตอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ด

และหัวข้อวิชามหัศจรรย์พืชกลับ “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565 จังหวัดอ่างทอง

 

 

  พิรุณสาร วันนี้  5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยนางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง           จัดกิจกรรมฝึกอบรมสาธิตอาชีพด้านการเกษตร ภายใน “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” ประจำปี 2565      เพื่อเป็นการสาธิตอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน จำนวน 30 คน เข้าร่วมฝึกอบรมสาธิตการเกษตร หัวข้อเรื่อง วิชาการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และเรื่องวิชามหัศจรรย์พืชกลับหัว เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมและช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว เป็นต้น

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง