"ข่าวประชาสัมพันธ์" ประชุมสัมมนาเผยแพร่ ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
5 ส.ค. 2565
32
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
"ข่าวประชาสัมพันธ์" ประชุมสัมมนาเผยแพร่ ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

"ข่าวประชาสัมพันธ์" ประชุมสัมมนาเผยแพร่ ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันนี้ (5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.) นายเสกสัณห์ ชูสินธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร รักษาราชการแทนเกษตร และสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา นกแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเผยแพร่ ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมวันไชน์ฮอล์ล โรงแรม เอสอาร์ เรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุม

https://www.facebook.com/moac.psn/posts/pfbid0hvM2XJd4W82vi6G7iMysA9xRGtTojqfkWaHJjQe2Lz7F7fYcj69zLcuvB8yMj1k6l

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง