"ข่าวประชาสัมพันธ์" ประชุมหารือกรณีกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอคัดค้านข้อชี้แจงของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
5 ส.ค. 2565
36
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
"ข่าวประชาสัมพันธ์" ประชุมหารือกรณีกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอคัดค้านข้อชี้แจงของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม

"ข่าวประชาสัมพันธ์" ประชุมหารือกรณีกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอคัดค้านข้อชี้แจงของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
วันนี้ (5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.) นายเสกสัณห์ ชูสินธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร รักษาราชการแทนเกษตร และสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกรณีกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอคัดค้านข้อชี้แจงของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมหารือ ข้อเรียกร้อง ของกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการ ให้ประชาชนขาดสิทธิ์ในที่ดินอยู่อาศัยทำกิน ตามกฎหมาย ส.ป.ก. โดยมี นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธาน

https://www.facebook.com/moac.psn/posts/pfbid0XJQEwVZGLeqiGja6KGbbCEZsU2BH1FAKNZW7tLCrRLjqdp8MHZuFRCe3fJ4ckL6Ml

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง