"ข่าวประชาสัมพันธ์" เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านระบบสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์
5 ส.ค. 2565
25
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
"ข่าวประชาสัมพันธ์" เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านระบบสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์

"ข่าวประชาสัมพันธ์" เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านระบบสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์
วันนี้ (5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.) นางภัทรภร บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ทรงทอดพระเนตร นิทรรศการเสมือนจริง แสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่านระบบสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมา และความก้าวหน้า การดำเนินงานธนาคารสมอง

https://www.facebook.com/moac.psn/posts/pfbid02vvstHYpu1rK5FMvTz859spC9md6Qmvv6V1kKAsaTCcvzXQnEf6TkoFLgpWv2j6tTl

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง