ประชุมชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา
5 ส.ค. 2565
45
0
ประชุมชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา
ประชุมชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ประชุมชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา

วันนี้ ( 5 สิงหาคม 2565 ) เวลา 13.30 น. นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ทองแท้ รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา มีพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยจังหวัดปัตตานีมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง