พิธีเปิดงาน “สุขกาย ซำบายใจ ด้วยอาหารปลอดภัยชัยภูมิ”
6 ส.ค. 2565
45
0
พิธีเปิดงาน “สุขกาย ซำบายใจ ด้วยอาหารปลอดภัยชัยภูมิ”
พิธีเปิดงาน “สุขกาย ซำบายใจ ด้วยอาหารปลอดภัยชัยภูมิ”

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ บุญคำ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน     “สุขการ ซำบายใจ ด้วยอาหารปลอดภัยชัยภูมิ”

ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่

6-7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-20.00 น.

โดยมี นายสมบัติ  ไตรศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน            ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง