ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่ อยู่ไหนก็แจ้งได้ ดีเดย์ วันที่ 1 กันยายน 2565
14 ก.ย. 2565
771
0
ป.ป.ช.เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่
ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่ อยู่ไหนก็แจ้งได้ ดีเดย์ วันที่ 1 กันยายน 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่ อยู่ไหนก็แจ้งได้ ดีเดย์ วันที่ 1 กันยายน 2565

     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสการทุจริตทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านสารสนทศ รวมทั้งมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและมีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แจ้งจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกวิธีการแจ้งเบาะแสให้เป็นแบบปกปิดหรือเปิดเผยตัวตนก็ได้ กรณีปกปิดตัวตน ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เพียงแค่กำหนด "รหัสผ่าน" ของตนเองก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ ซึ่งรหัสผ่านข้างต้นจะต้องใช้ควบคู่กับ "รหัสผู้แจ้ง" ที่จะได้รับเมื่อแจ้งเบาะแสสำเร็จ ส่วนกรณีแจ้งแบบเปิดเผยตัวตน จะต้องระบุ "เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก" และ "อีเมล" เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถติดต่อกลับได้สะดวก ในกรณีจำป็น และต้องกำหนด "รหัสผ่าน" สำหรับใช้ในการติดตามสถานะ รวมทั้งขอรับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในอนาคต สำหรับรหัสผ่านข้างต้นจะต้องใช้ควบคู่กับ "เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก" หรือ "รหัสผู้แจ้ง" ที่จะได้รับเมื่อแจ้งเบาะแสสำเร็จ โดยเมื่อมีการแจ้งเบาะแสการทุจริตในระบบ สำนักงน ป.ป.ช. จะรับทราบทันที นอกจากนี้ ผู้แจ้งเบาะแสยังสามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสที่แจ้งผ่านระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง และสามารถขอรับการคุ้มครองช่วยหลือจากสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบได้โดยสะดวกอีกด้วย

     ทั้งนี้ หากประชาชนที่พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านระบบตังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ผ่านทาง https://wbs.nacc.go.th หรือ คิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง