สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (กองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
30 ธ.ค. 2564
129
50
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง