สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (กองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท)
31 ม.ค. 2565
191
61
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง