ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567
22 มี.ค. 2567
491
0
ปลัดเกษตรฯเร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567

ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567

     นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบหมายการ ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134 - 135) และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting สำหรับการประชุม ดังกล่าว ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมนำมาใช้ในการบริหารจัดการนมทั้งระบบ ให้มีความถูกต้อง ตรงตามปริมาณน้ำนมดิบที่มีอยู่จริง โดยจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2567 หากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ไม่เพียงพอขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในแต่ละเขต จัดเจ้าหน้าที่ในจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้แต่ละพื้นที่จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ และยานพาหนะให้พร้อมก่อนการใช้งาน พร้อมเน้นย้ำว่า แต่ละจุดที่ไปตรวจสอบอาจ มีอุปสรรค หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพื้นที่ให้รายงานหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคของส่วนนั้น ๆ เพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป

   นอกจากนี้ ปลัดเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ (ปศ.) จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบปริมาณน้ำนม โคทั้งระบบ และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคำนึงถึงการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จากฟาร์มสู่ฟาร์มให้รัดกุม และถูกสุขอนามัย โดยสั่งการให้ ปศ. จัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ปลัดเกษตรฯ สั่งให้ คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบจัดตั้งห้อง War Room เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหน้างาน อีกด้วย

 

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง