ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรณ์ (ภาคใต้)
25 มี.ค. 2567
217
0
ปลัดเกษตรฯเป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรณ์ (ภาคใต้)

   นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรณ์ (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง