นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
28 มี.ค. 2567
78
0
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
นายกฤษอุตตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และหน่ายงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการหารือ
ในการประชุมหารือครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนโยบายสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การกำจัดแมลง ศัตรูพืชที่ถูกต้อง การลดปริมาณปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมเยียน สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง