ปลัดเกษตรฯ นำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
28 มี.ค. 2567
392
53
ปลัดเกษตรฯนำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ปลัดเกษตรฯ นำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ปลัดเกษตรฯ นำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นแห่งแรก เผยเตรียมนำข้อเท็จจริง เร่งสางปัญหานมทั้งระบบ

      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมทั้งระบบ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลปริมาณน้ำนมโค
ที่แท้จริง ซึ่งนำมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการนมทั้งระบบให้มีความถูกต้องตรงตามปริมาณน้ำนมโคที่มีอยู่จริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการพบปะเกษตรกรรายย่อยรวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งจังหวัดลพบุรีถือเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รวม 2,050 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 12 แห่ง โดยจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสำรวจปริมาณน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมโค 2 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด และ 2) บริษัท ราชาแดรี่ จำกัด  

     นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยบริเวณใกล้เคียง จำนวน 2 แห่ง และบริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด (สาขา 1) ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงโคนมขนาดใหญ่ที่มีโครีดนมมากกว่า 100 ตัว เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยตนเอง และจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับนมทั้งระบบต่อไปด้วย

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง