ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567
11 เม.ย. 2567
48
0
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 07.45 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเจนวิทย์ เจริญจำรัสชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อร่วมพิจารณาการพัฒนาระบบ MIS Plus เพื่อติดตามขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 การขอความร่วมมือหน่วยงานวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดการใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และช่วงปกติการใช้เทคโนโลยีในการนับวัดการสวมหมวกนิรภัย ข้อเสนอของมารดาหมอกระต่าย (แพทย์หญิงรัชนี สุภวัตรจริยากุล) ใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 และการมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง