.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”
11 เม.ย. 2567
28
0
.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”
.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางนุชนารถ เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดพิจิตร ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ จุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจป้อมบางโพ (สี่แยกไฟแดง) ตำบลหอไกร และจุดตรวจหน้า อบต.บางไผ่ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งนำเครื่องดื่ม มอบให้้้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้ง 2 จุด

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง