กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี
11 เม.ย. 2567
29
0
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567  เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันสำคัญของชาติเนื่องในเนื่องในวันจักรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น โดยนายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาธรรมรักขิตเจดีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง