รดน้ำขอพรในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
11 เม.ย. 2567
31
0
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป
รดน้ำขอพรในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
รดน้ำขอพรในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง